Station Haga – kanon eller kalkon

Debatten om Västlänken är intensiv och en vanlig kritik mot tunneln som ska husera region- och pendeltåg är stationen i Haga. Många anser att den är onödig och dyr. Låt oss ta reda på varför stationen byggs och varför den är lokaliserad vid Haga kyrkoplan. Innan vi ger oss på sakfrågan så kan vi dock konstatera att man i samband med Västlänken utrett totalt sex förslag. Västlänken visade sig vara det bästa alternativet.

Regionförstoring

Göteborg är ännu en stad som växer. Göteborgsregionen är ännu en region som växer. Västra Götalandsregionen är ännu en region som växer. Ett återkommande begrepp i debatten är regionförstoring. Definitionen är inte entydig men tanken är att regioner, snarare än orter och städer, ska konkurrera med varandra och att man ska kunna arbeta på en plats i regionen, exempelvis Göteborg, och jobba på annan ort, exempelvis Trollhättan, och att man därigenom drar nytta av de olika kompetenser som finns i regionen och tillsammans skapar en konkurrenskraftig marknad. Ett svenskt exempel på en oerhört lyckad regionförstoring är Öresundsregionen. Notera att det inte heter Skåne och/eller Köpenhamansregionen utan Öresundsregionen. Genom överbryggandet av den ofantliga vattenbarriären mellan Köpenhamn och Malmö har man nu skapat en dynamisk region där arbetsmarknaden och dynamiken är otroligt stor. Ett personligt favoritexempel är det stora i att kunna ta tåg från Kristianstad till Köpenhamn på under två timmar – det har skapat, och skapar, enorma förutsättningar för hela regionen. Exempelvis Vägvalet är förvisso skeptiska till hela idén gällande regionförstoring men det är de tämligen ensamma om.[1]

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 16.47.58

För Göteborgs del handlar det om att binda samman de stora städerna i regionen: Varberg, Borås, Herrljunga, Vänersborg, Uddevalla m.fl. där Göteborg utgör ett naturligt nav men där det också är smidigt och enkelt att resa till de olika städerna utan att belasta Göteborg. Med en sådan struktur skulle Göteborg utvecklas i takt med att övriga regionen utvecklas och därigenom skapas en effekt där olika delar av regionen berikar varandra ekonomiskt, kulturellt, intellektuellt och arbetskraftsmässigt. Det geografiska rummet upphör inte att existera men krymper avsevärt och vikten av den omedelbara närheten till Göteborg minskar. Ett tydligt exempel på detta är projektet Bana Väg i Väst, ny motorväg och dubbelspårig järnväg, som skapat nya bostäder i tidigare avbefolkningsorter, exempelvis Lödöse.[2]

Utspridning av resandet

Stationen i Haga är ett led i denna regionförstoringsprocess – hela Västlänken är det. Dels är tanken att resandet ska spridas ut. I nuläget så matas i princip all trafik in till Göteborgs central för att sedan därifrån byta till buss, spårvagn eller annat tåg. Poängen med station Haga och att skapa en ”ny” station Korsvägen är helt enkelt att man sprider ut resandet över staden. Inom trafikplanering talar om ofta om noder – även kallat knytpunkter – för resandet. Exempel på noder kan vara Korsvägen, Göteborgs central men även Landvetter. Det är viktiga bytespunkter och platser dit det kommer en mängd resenärer – inte för att nödvändigtvis uppehålla sig utan för att sedan resa vidare. Göteborg har idag flera noder i centrala stan – Drottningtorget/Centralen, Korsvägen, Järntorget, Marklandsgatan m.fl. Dessa noder fungerar som viktiga byteplatser dit många reser och där de har möjlighet att resa vidare. Brunnsparken har länge varit en oerhört viktig nod i Göteborg men sedan en mängd bussar bytt resväg därifrån försöker man skapa andra knytpunkter för att inte överbelasta en enstaka nod.

”Västra Götalandsregionens förslag till långsiktig målbild för det regionala tågresandet är 130  000 resor under ett vardagsdygn. Av dessa har cirka 90 000 sin målpunkt vid Göteborgs centralstation eller någon av Västlänkens tre stationer vilket är en fördubbling jämfört med idag. Med fjärrtågstrafiken inräknad förutses drygt 100 000 resor. Antalet av- och på stigande i Västlänken förväntas bli 70 000–80 000 under ett vardagsdygn.”[3]

Tanken att 130 000 personer ska stiga av och byta under en dag på Centralstationen i Göteborg är svindlande. Istället för att expandera Centralstationen till en gigantisk koloss dit alla måste söka sig för att resa så är tanken att man ska kunna stiga av och på vid två andra viktiga platser: Korsvägen och Haga – där sistnämnda dels ligger nära Järntorget och dels är tänkt att i sig bli en viktig nod. En mängd bussar och spårvagnar passerar förbi Haga.

Station Haga

Ett vanligt argument är att det är väldigt få som bor och jobbar i Haga, vilket också kan användas som argument för Korsvägen. Detta inte helt sant då det bor en hel del personer både i Haga och Vasastan samtidigt som det finns en hel del jobb där, inte minst på universitetet. Samtidigt är detta inte poängen: Överlag placerar man inte nödvändigtvis stora noder där det bor otroligt mycket människor utan på strategiska platser där det dels bor och jobbar människor men där det finns naturliga anslutningar till andra färdmedel.

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 16.57.29Centralstationen är ett bra exempel – Hur många bor det i direkt anslutning till den? Inte så många men den har ett strategiskt läge mitt i staden på samma sätt som Korsvägen har det österut och mot Mölndal och på samma sätt som Haga har det mot hela västra Göteborg – Majorna, Linné, Högsbo, Frölunda, Tynnered etc. Restiden förkortas förvisso för boende i dessa områden då de slipper åka till Centralen men den absoluta poängen är att påstigningarna sprids ut över staden. På så sätt får fler möjlighet att resa snabbt och enkelt – både till och från Göteborg – samtidigt som man på ett väldigt effektivt sätt kan avlasta Centralstationen från resande. Trafa skriver att ”inom Göteborgsområdet kan alla arbetsplatser nås med bil inom trettio minuter. Med kollektivtrafiken kan endast 30-40 % av arbetsplatserna nås inom samma tid”. Stationen vid Haga medför en minskning med 10-15 minuter för alla boende i Väster. För många innebär det uppemot en halvtimmes mindre restid dagligen vilket i förlängningen medför att jobb kan tas längre ifrån hemmet, fler kan pendla och närheten till hela regionen ökar. Även Trafikverket i sin Samrådshandling att man genom Västlänkens tre stationer också täcker in stora delar av centrala stan – närheten till olika delar av regionen ökar på ett påtagligt sätt samtidigt som pendeltåget också blir ett mer naturligt val. Byten på centralen upphör då man kan åka tåg direkt från Kungsbacka till Ytterby eller Uddevalla utan byte – det är en regionförstoring i klass med Öresundsregionen.

Skärmavbild 2013-06-13 kl. 16.57.51

Poängen är alltså inte att Haga är en optimal placering för att det bor flest människor där. Haga är en bra placering för att centrala staden helt täcks in av en närhet till pendeltågen samtidigt som resandet blir mer utspritt och restiden minskar. Vinsten är inte enbart för många göteborgares enskilda resor utan för regionen i sin helhet. Det är i sig positivt för alla göteborgare.

/G

Annonser

7 thoughts on “Station Haga – kanon eller kalkon

 1. Har ni helt glömt bort tillväxten som sker på lindholmen???
  Håller med om att fler nodpunkter behövs som korsvägen, backaplan för bohusbanan och markland/sahlgrenska för inresande ifrån södra delarna.
  Titta på london, de skapade circle line som binder ihop nodpunkter runt centrala stan.

  • Håller med om att Hisingen måstectas med i centrala stadsdelarna, annars bli balansen väldigt sned! Så ist f Haga-Korsvägen se till att dessa hållplatser ist finns på Hisingen!

 2. Det som verkligen behövs är:
  1. Snabbtåg upp till Oslo – bind ihop vårt industriella kunnande med Norges boom.
  2. Ja, en mer smidig lösning lösning än vår nuvarande säckstation behövs. Men då helst flytta ut den till Redbergsplatsen etc för ALLA tåg. Billigare lösning som frigör ytor centralt.
  3. Eftersom det går att bygga tunnlar under Göteborg – bygg en spårvagnstunnel/ringlinje som går från stationen runt Redbergsplatsen etc runt hela centrala delarna INKLUSIVE kajen på Hisingssidan.
  4. Jag vill också se en biltunnel istället för den nya tänkta Hisingsbron. För gångtrafikanter och cykel byggs en mindre bro över till frihamnen som kan öppnas snabbt, eventuellt kompletterad med Älvsnabben mellan Operan och frihamnen.

  Jag tror att mycket fler människor i Göteborg skulle ha en förståelse för trängselskatt etc med denna lösning då det ger mycket mer för fler människor.

  • Det är många förslag på överfarter över Göta Älv: de nya ska ha gamla namn och nya och läggs på olika platser. Marieholmsleden är bl.a den som kallas Röde orm. Den byggdes men överfarten över älven saknades. Nu. Ska det byggas: ja, en bro eller en tunnel. Det är många olika bud och namn på detta som förvirrar: Marieholmstunnel, -bro. Ska bli intressant att se det i verkligheten. Skulle vara kul att få en fortsättning på den vackra Röde Orm ovan jord! Hisingsbron har också skrivits om. Även där råder dels platsförvirring och namnet har en gång använts på en svängbro mellan Göta älv bron och Nya Operan. Den är tänkt att gå vid Frihamnen, fri lejd mellan Hisingen och fastlandet! Men även där är det oklart eftersom Göta älv ska rivas och ersättas med en ”Hisingenbro”. Sen har det pratats om en cykelbro över älven och den skulle man kalla Hisingsbron!……osv det är inte tydligt vad som gäller… Trängselskatten behövs inte ör att genomföra dessa överfarter och en järnväg/pende l parallellt me d den gamla så vi får snabbtågsjärnvägar! Inte heller detta kostar likamycket! Vi skulle klara v att bygga dem med egna komm unala skattemedel!

 3. Hmm – vart tog min kommentar vägen? Tillhör bloggen den goda Göteborgsandan där censur tyvärr är en mycket stor del – det gjordes en ganska stor kartläggning av det under veckan som gick….demokrati och öppen debatt är väl vad som borde vara en självklarhet?

  • Jag hade inte hunnit godkänn din kommentar för att jag haft annat att stå i. Ingen kommentar tas bort om de inte är obskyra. Kan vara värt att avvakta innan man börjar ropa censur.

   F.ö: Det som klargjorts under veckan rör demokratiska institutioner – på min egen blogg anser jag mig ta de rättigheter jag vill.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s