Habemus Papam!

En ny påve är vald.
Habemus Papam!

Annonser

Saligprisningarna i modern tappning

I Matt 5:1-10 så står att läsa Saligprisningarna. De är bra.
Magnus Malm har skrivit om dessa och gjort en modernare variant av dem.
Hur förhåller du, och kyrkan, dig till detta?

Saliga de rika, dem tillhör världen.
Saliga de som alltid är glada, de behöver ingen tröst.
Saliga de självsäkra, de skall erövra landet.
Saliga de som lyckats bli kända, de skall bli mättade.
Saliga de socialt kompetenta, de behöver ingen barmhärtighet.
Saliga de högutbildade, de är världens gudar.
Saliga de som får vara i fred, de skall kallas lyckans söner.
Saliga de som har en flexibel syn på rättfärdighet, de tar sig fram i världen.