Kandiderar i Kyrkovalet 2013

15 september 2013 är det kyrkoval. Jag, Gabriel Lindh, ställer upp för Frimodig Kyrka och står på listan till Göteborgs kyrkliga samfällighet och till Stiftsfullmäktige.

Besök gärna min kampanjsida på Facebook: Gabriel Lindh – Din man i Göteborgs kyrkliga samfällighet

Kyrkans roll.

Kyrkan är en levande och verkande kraft på jorden, i samhället och i människors liv. Gud är verklig och Kyrkans uppgift är att följa kallelsen att göra alla folk till lärjungar, tro på honom och vara jordens salt och världens ljus.
Jag har tre punkter som är i fokus:

Mission: Jesus befallde oss att gå ut och göra alla människor till lärjungar. Det bör vara en huvudfråga för kyrkan – lokalt och globalt.

Diakoni: Kyrkan har ett kall att hjälpa svaga och utsatta, kritisera det som drar oss bort från Gud. Genom att aktivt arbeta med utsatta förverkligar Kyrkan Guds vilja. Genom att aktivt kritisera konsumism, individualism och främlingsfientlighet erbjuder Kyrkan en alternativ livsstil där det brustna kan bli helat och Gud kan få verka i människors liv.

Gudstjänsten: Gudstjänsten är utgångspunkten för Kyrkans liv. Där möts det himmelska och det jordiska i sakrament, ord och tjänande. Det är även en naturlig rekryteringsmiljö för sökare – låt oss ta tillvara på det.

frimodigkyrka

”Göteborgs kyrkliga samfällighet är en total ekonomisk samfällighet. Man skulle också kunna beskriva det som Svenska kyrkans motsvarighet till Göteborgs kommun.”
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654129

/G