Demokrati och trängselskatt

Idag kan man läsa en debattartikel signerad VägValet i GP. På sin blogg läggs några ytterligare kommentarer in, man skriver bland annat: ”Kryp nu istället till korset och erkänn att denna fråga inte tagits i rätt demokratisk ordning och återställ förtroendet mellan politiker och medborgare i Göteborg.”

I denna skrivelse kan man finna två intressanta aspekter. Dels så menas att beslutet om trängselskatt inte är fattat i rätt demokratiskt ordning och dels att förtroendet mellan politiker och medborgarna är lågt, därför behöver det återställas.

Vid börjar bakifrån: Någon direkt statistik för att förtroendet för politiker i Göteborg har sjunkit till följd av Västsvenska paketet och trängselskatt finns inte. Jag kan dock instämma i att det verkar som att förtroendet har sjunkit och att många är förbannade, vilket så klart är allvarligt. Det vore dock konstigt om frågan inte engagerade: När det berör den egna plånboken tenderar folk att bry sig (mer) men samtidigt finns det risk för att debatten blir mer polariserad och hetsk då folk mest tenderar att vara förbannade och inte söker lösning. Detta gäller från båda håll. Här har Vägvalet en poäng: Förtroendet för politikerna är troligtvis skadat och i förlängningen kanske även för (lokal)demokratin.

Vad gäller den den demokratiska aspekten, att beslutet ” inte tagits i rätt demokratisk ordning” så är skribenterna ute på hal is. Vad är det som är odemokratiskt? Vad jag förstår så har man följt alla gängse ordningar och praxis som finns. (S) talade förvisso (lovade?) folkomröstning för ett par år sedan men frångick det löftet. Innebär det att beslutet är odemokratiskt? Innebär ett sviker löfte att man inte lever upp till de demokratiska principerna? Delvis ja, man måste som väljare kunna lita på politiker. Samtidigt var löftet knappast hugget i sten (skillnad på ex. löfte och vallöfte) och (S) bestämmer knappast själv i Göteborg. Beslutet kring trängselskatt är fattat med en bred majoritet, från vänster till höger. Mer demokratiskt än så kan det knappast bli! Man har alltså dels berett frågan, den behandlades i valet 2010 (notera att VV har mandat, Sjukvårdspartiet var också emot) och frågan är förankrad i en klar majoritet av partierna, mer än väl QM. Att hävda att beslutet är odemokratiskt är egentligen rent lögnaktigt och inget kunde vara mer fel.

Vägvalet menar sig värna om demokrati men folkomröstning är inte det enda som är värt att betrakta som demokratiskt, även om mång gärna vill ha det och det är synnerligen olämpligt att inte öpnna upp för omröstning när så många propsar på det. Demokratin i Sverige är i första hand representativ och de beslut som fattas inom ramen för den representativa demokratin är att betrakta som demokratiska, såvida de inte upplöser fundamentalt grundläggande demokratiska värden (en hen, en röst osv). Att man dessutom underkänner SDN-reformen där närhet och tillgänglighet är viktiga ord gör att hela retoriken klingar falskt (därmed inte sagt att SDN inte är oproblematiskt). Vägvalet tenderar att sprida dubbla budskap och verkar sakna en genomtänkt tanke vad gäller inte minst demokrati. Att man sedan vill prioritera bort allt som inte är bilvägar, det är en annan sak…

/G

Annonser